Παρακαλούμε τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου όπως παραλάβουν, μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014, τα σχετικά τους από τις εκδοθείσες διαταγές πληρωμής, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παλιότερων, διότι μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, και λόγω έλλειψης χώρου φύλαξης στο Αρχείο του Πρωτοδικείου, θα προβούμε στην καταστροφή αυτών .