Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εναρμονιζόμενος με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συμμετέχει στην τριήμερη προειδοποιητική αποχή των δικηγόρων  από τα καθήκοντα τους από την Τετάρτη 19/11/2014 έως και την Παρασκευή 21/11/2014, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση του στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με σκοπό δήθεν την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης.
Από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου καθίσταται  – δυστυχώς - σαφές ότι η εξαγγελία περί διαλόγου με τη νομική κοινότητα (δικαστές, δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές) ήταν άκρως προσχηματική.
Αγνοήθηκαν πλήρως οι εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και γνωστοποιηθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Παραγνωρίστηκε η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της Διοικητικής Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι στην πλειονότητά τους
ατυχείς και σε κάθε περίπτωση απρόσφορες προς επίτευξη των σκοπών που τις συνοδεύουν. Δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάλογου περιεχομένου αποφάσεις των διοικητικών Ολομελειών των μεγάλων Δικαστηρίων της χώρας.
Με το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας  εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:
α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.
β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης. Έτσι ο δικαστής δεν θα κρίνει από την προσωπικότητα του μάρτυρα αλλά από ένα έγγραφο. Δεν θα μπορεί να διαπιστώσει αν αυτά που διαβάζει τα λέει ένας αξιόπιστος μάρτυρας ή ένας αναξιόπιστος μάρτυρας. Δεν θα μπορεί να του υποβάλλει ερωτήσεις που θα του δημιουργούνται. Δεν θα μπορεί ο μάρτυρας να εξετάζεται από τον αντίδικο.
γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του
αγωγώσημου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών. Είναι ευνόητο ότι η κατά ως άνω αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να
βάλλεται.
Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο εν λόγω νομοσχέδιο δεν είναι η ορθή και ταχεία
απονομή της δικαιοσύνης, αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών. Η νομική κοινότητα ομονοεί ότι εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον δεν συμβάλλει
στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αντίθετα επιτείνει στην
επιβράδυνση της πολιτικής δίκης. Θα προκαλέσει στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής, ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα δικαιοσύνης.
Καμία επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν πρόκειται να έρθει, αν δεν αυξηθούν οι θέσεις στη σχολή δικαστών για δικαστές, εισαγγελείς και ειρηνοδίκες. Το ίδιο και για δικαστικούς υπαλλήλους, κλητήρες, οι οποίοι πολλές φορές υπερβαίνουν το ωράριό τους για να εξυπηρετήσουν δικηγόρους και πολίτες.
                              Κέρκυρα 18/11/2014                                                                 
                                                          Το Δ.Σ.