Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ο δικηγορικός κόσμος ευρίσκεται σε αποχή διαμαρτυρόμενος για το απαράδεκτο σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που έχει κατατεθεί προς ψήφιση  στην Βουλή.
 Οι λόγοι της κινητοποίησης του κλάδου μας είναι πρωτίστως θεσμικοί καθόσον  το εν λόγω νομοσχέδιο που αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των αστικών δικών, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία. Σημειωτέον ότι το νομοσχέδιο έχει απορρίψει και ο δικαστικός κόσμος με σχετικές  γνωμοδοτήσεις των θεσμικών του οργάνων. Αντίστοιχες αντιρρήσεις έχουν εκφράσει η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και οι επιστημονικές ενώσεις.
Ως εκ τούτου, λαμβανομένης υπόψη της τεράστιας κοινωνικής σημασίας  του υπό ψήφιση νομοθετήματος, έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εκπρόσωπος του κερκυραϊκού λαού,  να ασχοληθεί με το θέμα στην προσεχή  του συνεδρίαση και να λάβει έγκαιρα θέση η οποία  θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα αρμόδια Υπουργεία και το Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ο Σύλλογός μας, είναι στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση.
                                                                               Με τιμή
                                                                     Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ.
                                                                     ΓΙΑΝΝΗΣ   Γ.   ΒΡΑΔΗΣ