Λόγω της αλλαγής της ταμειακης μηχανοργάνωσης του κτηματολογικού γραφείου Κέρκυρας ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη του γραφείου Κυρία Ράπτη ότι οι ταμειακές αποδείξεις εφεξής θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο στο όνομα του αιτούντος την προς καταχώρηση πράξη.