Ενημερώνουμε τους τυχόν ενδιαφερομένους συναδέλφους ότι δεν έχει γίνει και εκκρεμεί  η εκλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και στα γραφεία της ΠΙΝ.