Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την 31-12-2014 θα πρέπει να καταβληθούν οι συνδρομές προς το ΛΕΔΕ  για την Γ΄τετραμηνιαία δόση έτους 2014, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 136,00 ευρώ ανά μέλος (4 μήνες χ 34,00 ευρώ).Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο της καθυστέρησης της καταβολής των προς το ΛΕΔΕ συνδρομών, παρακαλούμε να φροντίσετε για την τακτοποίηση των οφειλών σας, προκειμένου να αποφύγουμε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11,παρ1γ του Καταστατικού του ΛΕΔΕ, περί διαγραφής των μελών λόγω οφειλών.Επίσης υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των προς το ΛΕΔΕ οφειλών σε δόσεις, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο site του ΛΕΔΕ.
 
Τέλος παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του ΛΕΔΕ καθώς και η ΄Ενωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να ενημερώσουν άμεσα  τα μέλη τους, που είναι και μέλη του ΛΕΔΕ, για όλα τα παραπάνω, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν αναγκαίο .  
 
                            Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΔΕ
                                      Η Διευθύντρια του ΛΕΔΕ
 
 
                                                ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ