Καλούνται τα μέλη του ΔΣ Κέρκυρας να καταθέσουν στα γραφεία του συλλόγου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  2-1-2015 , αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης σχετικά με τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Οι σχετικές αιτήσεις επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία μαζί με την εγκύκλιο για τις βουλευτικές εκλογές.

Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου λόγω του περιορισμένου χρόνου που μας έχει δοθεί από τον Άρειο Πάγο και προς διευκόλυνση της γραμματείας να εκτυπώσουν από τα γραφεία τους τις αιτήσεις . Επίσης για να προετοιμαστούν άμεσα οι κατάλογοι των εκλογών παρακαλείσθε να μην καταθέτετε ασφαλιστικά βιβλιάρια πριν τις 7/1

Εγκύκλιος για τις βουλευτικές εκλογές
Αίτηση Προτίμησης
Αίτηση Εξαίρεσης
Οδηγίες για εκλογές ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ