Ο  Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, αντιλαμβανόμενος την τεράστια σημασία για την ανάπτυξη του τόπου μας του Ιονίου Πανεπιστημίου, περιβάλλει πάντοτε  με ιδιαίτερή αγάπη και παρακολουθεί με  ενδιαφέρον το σύνολο των δράσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Κέρκυρα. Βασική επιδίωξή του είναι η συμβολή, με τις όποιες δυνατότητες διαθέτει, στην ανάπτυξη και πρόοδο του Πανεπιστημίου.  Την τελευταία περίοδο, παρακολουθούμε με ανησυχία  τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η  περικοπή κονδυλίων, με τις επιπτώσεις  στο επίπεδο  σπουδών του  Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, του παλαιότερου δηλαδή τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού 2015 του Ιονίου Πανεπιστημίου, μηδενίστηκε το κονδύλιο που αφορά στη χρηματοδότηση εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, των δαπανών για το λεγόμενο «εξάμηνο εξωτερικού», το οποίο δύνανται να πραγματοποιήσουν οι τεταρτοετείς φοιτητές αυτού του Τμήματος και από το οποίο εξασφαλίζουν διδακτικές μονάδες, απαραίτητες για τη λήψη του πτυχίου τους.
Θεωρούμε ότι η υποβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων σπουδών που αναπόφευκτα προκαλείται , θα αποτελέσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλήγμα για το Ι.Π. και εκφράζουμε την αγωνία μας για αυτού του είδους τις ενέργειες.
Ως δικηγορικός Σύλλογος, στηρίζουμε την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας με την οποία  ζητείται  η κατάργηση της Υ.Α 152841/Β1/4-12-2012 και η επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που οριζόταν από την ΥΑ. Β1/25-1-1988, σύμφωνα με την οποία το εξάμηνο εξωτερικού των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ είναι υποχρεωτικό και πλήρως επιχορηγούμενο (δωρεάν) από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 Είναι επιτακτική ανάγκη για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το επίπεδο σπουδών των Τμημάτων του να παραμείνει υψηλό και σίγουρα  κάθε είδους επιχειρούμενη υποβάθμιση δια της περικοπής κονδυλίων που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, δεν πρέπει να  είναι η εύκολη λύση.  
Ο Δ.Σ.Κ. προέβη ήδη σε σχετικά διαβήματα και  καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επαναφερθεί η προηγούμενη ρύθμιση επ’ ωφελεία του Ι.Π. και των φοιτητών του. Καλεί συνάμα την κοινοβουλευτική και λοιπή πολιτική εκπροσώπιση της Κέρκυρας σε ενεργή συστράτευση καθόσον η πρόοδος του Πανεπιστημίου είναι πρόοδος του τόπου μας.


Κέρκυρα 31.3.2015
 Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Γ. Βραδής.