Διαβάστε στην περιοχή ανακοινώσεων για το ΛΕΔΕ  το έγγραφο του ΔΣ του ΛΕΔΕ με πληροφορίες  για την θέσπιση πόρου υπερ ΛΕΔΕ.

Πατήστε εδώ