Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, μετά την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του, με θέμα «Κινητοποιήσεις του συλλόγου για την άμεση και ταχεία αναπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου μας», η οποία έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, ευρισκόμενο σε απαρτία,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
την ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ: 2-11-2015, 4-11-2015 ΚΑΙ 6-11-2015, ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, αντίστοιχα, ΕΠΙ ΤΡΙΩΡΟΥ και συγκεκριμένα ΑΠΟ ΩΡΑ 12:00μ. ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ώρα 15:00μ.μ.), δεδομένου ότι

πλέον καθίσταται ολοσχερώς αδύνατη η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών του Νομού Κέρκυρας λόγω έλλειψης υπαλλήλων για τη στελέχωση αυτών.
Επίσης,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Τη σύγκληση νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του την Παρασκευή 6-11-2015 και ώρα 13:00μ. προκειμένου να ληφθεί εκ νέου απόφαση για τη συνένιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του συλλόνου μαο μέχρις καλύψεως των κενών θέσεων του κλάδου μας, προκειμένου να καταστεί και πάλι δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.
Η κατάσταση που έχει προκληθεί εξ αιτίας των πολλών κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κέρκυρας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της δικαστηριακής ύλης είναι ΤΡΑΓΙΚΗ!
Διεκδικούμε, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και την άμεση στελέχωση με υπαλλήλους των Δικαστικών Υπηρεσιών, της Περιφέρειας Νομού Κέρκυρας.

Η Πρόεδρος
ΧΡ.ΔΑΛΙΕΤΟΥ
Η Γραμματέας
ΑΓΓ. ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ