πηγή : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σύμφωνα με τη προσφυγή παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ιδιώτη και της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Παραβιάζεται επίσης θεμελιωμένο περιουσιακό δικαίωμα που κατοχυρώνεται από την ΕΣΔΑ.

Το υπόδειγμα προσφυγής συντάχθηκε από τον Δικηγόρο, Δ.Ν Αθηνών Ανδρέα Ματθαίου  τον οποίο ο ΔΣΑ ευχαριστεί ιδιαίτερα.

Πατήστε εδώ