Δικαστικοί υπάλληλοι:
-Τετάρτη 16/12 και Παρασκευή 18/12 στάσεις εργασίας από 12.00 μέχρι 15.00

Δικαστικοί υπάλληλοι Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας
-16/12/2015 στάση εργασίας από 11.00 εως 15.00