Όσες είναι ασφαλισμένες μητέρες του τομέα ΤΑΝ-ΤΕΑΔ να το δηλώσουν στη γραμματεία του συλλόγου .