Την Κυριακή 21/2/2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΚ/ΤΕΕ, έγινε συνάντηση-συζήτηση με θέμα το ασφαλιστικό, μεταξύ εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων* του ΕΤΑΑ και των προσκεκλημένων κυβερνητικών βουλευτών Κέρκυρας, της κας Φωτεινής Βάκη και του κου Κώστα Παυλίδη.

Η συνάντηση είχε ως στόχο, την αμφίπλευρη πληροφόρηση  σχετικά με τις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Το θέμα αναλύθηκε με πληρότητα και υπήρξε κοινή δέσμευση για διατήρηση ανοικτού διαύλου επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης. 


*Επιστημονικοί φορείς:
Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ
Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κέρκυρας
Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας
Φαρμακευτικός Σύλλογος Κέρκυρας
Οδοντιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας