Πλήρωση με επιλογή μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, με έμμισθη εντολή στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής : Αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο

Ώρα : 7.30πμ έως 15.00μμ στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, Τ.Κ. 49100)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ