Προς ενημέρωση αναρτάται έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πάρ. 10 του άρρθου 30 του Ν. 4387/2016(κατάργηση ενσήμων του Τομέα Ασφάλισης νομικών), με το οποίο απαντά σε σχετικό ερώτημα του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, μέχρι την έκδοση εγκυκλίου αναφορικά με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, θα συνεχιστεί η διακίνηση του ενσήμου επικύρωσης.