Στις 10 Ιουνίου 2016, αναρτήθηκε επίσημα στην Κεντρική Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α./Τ.Α.Ν. ενημερωτικό δελτίο για την υπαγωγή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Δίνεται επίσημα η πληροφόρηση ότι  - σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Τ.Α.Ν. έως τη 17η/10ου/2015 – όποιος Νομικός της χώρας είχε ήδη καταθέσει αίτηση σε οποιονδήποτε Κλάδο για την υπαγωγή του σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει αυτόματα - ενιαία και για όλους τους υπόλοιπους Κλάδους.


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ( Ε.Τ.Α.Α. )   
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ      ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΔΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ : ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχετικά με την εφαρμογή της 122/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ μετά την αποδοχή της από τον αρμόδιο Υπουργό και τη σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 16/10/2015  σε Τομέα του ΕΤΑΑ καταβάλλουν την κατώτερη επιλεχθείσα ασφαλιστική κατηγορία σε όλους τους Τομείς στους οποίους υπάγονται  εφόσον ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.