Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ζήτησε την συνδρομή  μας
προκειμένου να αναθέσει σε δικηγόρο  υπόθεσή του που έχει ως αντικείμενο θέμα αναγκαστικής κατάσχεσης.   
Όποιοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, να ενημερώσουν την γραμματεία του Συλλόγου μας μέχρι την Δευτέρα 24/10/2016 ώστε να αποστείλουμε στον Δ.Ο.Π.Α.Π. τον σχετικό πίνακα.

                         Ο  Πρόεδρος του ΔΣΚ

                          Γιάννης  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ