ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
"Εξελίξεις στην εφαρμογή του Δικαίου Αλλοδαπών"

Εισηγητές :
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ -Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ,Πρόεδρος IMMIGRATIO
-ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ - Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ,Α' Αντιπρόεδρος IMMIGRATIO
-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΤΧΑΒΑ - Προϊσταμένη τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας

Συντονίστρια: ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ - Δικηγόρος Κέρκυρας

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 Ώρα 18:30

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δ.Σ. Κέρκυρας, Δικαστικό Μέγαρο, 1ος όροφος