Το Δ.Σ της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. σε έκτακτη συνεδρίαση την 8η Νοεμβρίου 2016, μικτά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων τoυ Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, αποφάσισε τετράωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στις: 7η Δεκεμβρίου 2016, 11η και 18η Ιανουαρίου 2017, από ώρα 11:00 π.μ έως και το πέρας του ωραρίου.
Επειδή πλέον το πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτo με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν 2 γραμματείς και 1 επιμελητής, εκ των οποίων η μια συνταξιοδοτείται εντός ολίγων μηνών λόγω ορίου ηλικίας, με 60ο τμήματα συνεδριάσεων, δέκα (10) δικαστικούς λειτουργούς και τη μεταβατική έδρα της Ηγουμενίτσας.
Οι εναπομείναντες αυτοί υπάλληλοι, καταβάλουν τεράστια προσπάθεια, η οποία στηρίζεται κυρίως στο προσωπικό ζήλο και την επαγγελματική τους συνείδηση, νια να τηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου.
Απαιτείται λοιπόν η άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, στο παραπάνω δικαστήριο και η αύξηση αυτών, καθόσον αυτές παραμένουν ίδιες, από την ίδρυση του με ένα τμήμα συνεδριάσεων και 5 δικαστές, ενώ σήμερα υπάρχουν 2τμήματα συνεδριάσεων και 10 δικαστές.
κ. Υπουργέ, είναι αναγκαίο το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, καθώς και την τραγική κατάσταση σε έλλειψη προσωπικού σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας.
Ο Πρόεδρος    Η Γενική Γραμματέας
Φώτιος πέρρος    Θεοδώρα Γιαννόπουλου