Εισηγητές :
Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ
Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου
Λέκτωρ Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή , 16-12-2016 και ώρα 18:00 Αίθουσα ΔΣΚ (α’ όροφος)
Σ. Τσαντίνης , τακτική Διαδικασία
Β. Χατζηιωάννου , Απόδειξη
Β. Χατζηιωάννου , Ασφαλιστικά μέτρα

Σάββατο ,17-12-2016 και ώρα 10:00 Αίθουσα ΔΣΚ (α’ όροφος)
Σ. Τσαντίνης , Ειδικές διαδικασίες
Β. Χατζηιωάννου , Εκουσία δικαιοδοσία
Β. Χατζηιωάννου, Γενικό μέρος αναγκαστικής εκτέλεσης
Σ. Τσαντίνης , Ειδικό μέρος αναγκαστικής εκτέλεσης