Από 6/2 εως και 24/2 θα ολοκληρωθεί η αποστολή ασφαλιστικών βεβαιώσεων έτους 2016 ,από την γραμματεία του ΔΣΚ στα email σας .Θα λάβετε αρχείο σε μορφή pdf για να μπορείτε να το εκτυπώσετε από το γραφείο σας. Το αρχείο θα περιλαμβάνει βεβαιώσεις :

  1. Παρακράτησης φόρου 15%
  2. Αποϋλοποιημένων ενσήμων ΤΑΝ-ΤΕΑΔ
  3. Αποϋλοποιημένων ενσήμων ΤΥΔΕ
  4. Αποϋλοποιημένων ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ
  5. Ετήσια κατάσταση γραμματίων
  6. Κατάσταση συμβολαίων

Τα μέλη του συλλόγου μας που δεν έχουν δηλώσει email θα παραλάβουν τα παραπάνω από τη γραμματεία του ΔΣΚ .