Επειδή ο ΔΟΠΑΠ δεν διαθέτει νομική υπηρεσία και προκειμένου να αναθέσει διάφορες υποθέσεις σε δικηγόρους της Κέρκυρας, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά  τα μέλη σας ώστε όσοι επιθυμούν  να λάβουν περαιτέρω γνώση για τις ακόλουθες υποθέσεις:

1. Αγωγή (χρέους από πώληση αγαθών, τακτική διαδικασία) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας & αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού
2. Αγωγή (χρέους από παροχή υπηρεσιών, τακτική διαδικασία) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας
3. Αγωγή (χρέους από παροχή υπηρεσιών, τακτική διαδικασία) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας
4. Δικαστική απόφαση κατά τέως ΝΠΔΔ,  συγχωνευμένου στο ΔΟΠΑΠ,ύψους 2.500,00

 Διευκρινίζουμε ότι ο ΔΟΠΑΠ υποχρεούται στην αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων του σύμφωνα με τον Νέο Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων, του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242/6.11.2013)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΔΟΠΑΠ: Πύλη Αγ. Νικολάου - Φαληράκι, τηλ. 26610 25085 & 81146 κατα τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ