Τα  τελευταία   χρόνια  παρατηρείται το φαινόμενο  συνεχών   τοποθετήσεων  στο  Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Κέρκυρας  νεοδιόριστων δικαστών , οι οποίοι  μετά  από λίγο χρονικό διάστημα  μετατίθενται  και στη θέση τους   διορίζονται και πάλι νέοι  Δικαστές  και Ειρηνοδίκες .  Μάλιστα το  έτος 2016  στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας  διορίστηκαν  στο σύνολο  των  οργανικών  θέσεων  (εκτός  από μια), Δόκιμοι  Ειρηνοδίκες  και πρόσφατα  δυο εξ αυτών μετατίθενται μεσούσης της δικαστικής περιόδου ενώ στη θέση τους  διορίζονται και πάλι  δυο δόκιμοι Ειρηνοδίκες.

Το φαινόμενο  αυτό , χωρίς  η διαπίστωση αυτή  να  αποτελεί με οποιοδήποτε τρόπο προσωπική μομφή και ψόγο στους υπηρετούντες  δικαστικούς λειτουργούς  στην Κέρκυρα, δημιουργεί  πολλά προβλήματα στην  οργάνωση  - λειτουργία  και απονομή της  δικαιοσύνης, ιδιαίτερα  στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας  το οποίο εδώ και  καιρό  λειτουργεί  με δόκιμους  Ειρηνοδίκες  με ό,τι αυτό  συνεπάγεται .

 Η  συνεχώς ακολουθούμενη ως άνω τακτική  της   μεταθέσεως  των  δικαστών  που αποκτούν μια κάποια πείρα και  του διορισμού  αντίστοιχα  νέων πρωτοδιόριστων   και δόκιμων  δικαστών ,  εύρισκε  και ευρίσκει  αντίθετο το διοικητικό συμβούλιο του  ΔΣ Κέρκυρας,  το οποίο επανειλημμένα,  επεσήμαινε εγγράφως, τόσο  προς  τη  διοίκηση  του  Αρείου Πάγου  όσο και στο Υπουργείο  Δικαιοσύνης ,  το  ως άνω  σοβαρό ζήτημα  και    τα  σχετικά προβλήματα  που γεννώνται από αυτό. Προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο  αλλά και  την ουσία  της   απονομής  της δικαιοσύνης , προκαλούν   την  δημιουργία κλίματος  αμφισβήτησης   περί  την  ορθοκρισία  των  δικαστών, συμβάλλουν δε  στην  άμβλυνση   του κλίματος  εμπιστοσύνης στη λειτουργία της Δικαιοσύνης ως θεσμού.

  Το ΔΣ  του ΔΣΚ  δια του Προέδρου του  επανειλημμένα  και εγγράφως  επεσήμανε το ανωτέρω μόνιμο πλέον πρόβλημα  τόσο στη διοίκηση  των δικαστηρίων της Κέρκυρας όσο και στην Διοίκηση της Δικαιοσύνης  αλλά και σε  όλους  τους κατά καιρούς  επισκεπτόμενους  Επιθεωρητές , οι οποίοι, αν  και όλοι ανεξαιρέτως   αναγνώριζαν το πρόβλημα  και υπόσχονταν  τη διαβίβαση  του αιτήματος   και  την  αντιμετώπισή του  αρμοδίως προς   εξεύρεση λύσης , πλην όμως   το πρόβλημα  παραμένει  και συνεχώς  διογκώνεται. Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση   υποβαθμίζει  τη λειτουργία  των πρωτοβάθμιων  Δικαστηρίων της  Κέρκυρας  και ενεργοποιεί κλίμα αμφισβήτησης  περί  την  ορθή απονομή της δικαιοσύνης .

 Οι   πρόσφατες  μεταθέσεις  αλλά  και οι  διορισμοί  δόκιμων Ειρηνοδικών  αποτελούν  πλέον  την   αιτία  και την επαρκή   δικαιολογία  ανάληψης  κινητοποιήσεων  του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας   απέναντι  στην κώφευση   και  αδιαφορία   των   αρμόδιων  φορέων  για τη στελέχωση των Δικαστηρίων της Κέρκυρας .

 Σε  ένδειξη , λοιπόν, αρχικά  διαμαρτυρίας,  το ΔΣ  του ΔΣΚ αποφάσισε ομόφωνα ,   να  απέχουν    τα μέλη του  ΔΣΚ    από   όλα   τα δικαστήρια  της   Πέμπτης 11-05-2017 .  Άμεσο αίτημα  του , να παύσουν οι μεταθέσεις κατά την διάρκεια του δικαστικού έτους και να παύσει το φαινόμενο του διορισμού μόνο δοκίμων Ειρηνοδικών, διοριζομένων και κάποιων με εμπειρία.

Σε περίπτωση  δε  που  κανένας  αρμόδιος φορέας  δεν ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του ΔΣΚ  αλλά  και  στο πάγιο  και επί σειρά  ετών  επαναλαμβανόμενο αίτημα περί διορισμού  πλέον  στο Πρωτοδικείο  και Ειρηνοδικείο  της Κέρκυρας,  εμπείρων δικαστών , οι ως άνω κινητοποιήσεις  θα κλιμακωθούν .

Τέλος  επισημαίνεται  ότι  δεν θα επιτρέψουμε  το Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Κέρκυρας   να αποτελεί  διαρκώς χώρο εκπαίδευσης  πρωτοδιόριστων  δικαστών.

                                                    ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.