Δραστηριότητα

 

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 12.000 €/έτος

 

Θα πλήρωνε

 

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

3.230,40 €

 

3.230,40 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

3.230,40 €

 

3.400,08 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

3.230,40 €

 

3.929,52  €

 

 

 

 

Δραστηριότητα

 

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 20.000 €/έτος

 

Θα πλήρωνε

 

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

4.682,88 €

 

4.682,88 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

4.682,88 €

 

4.879,68 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

4.682,88 €

 

5.704,56  €

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα

 

 

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 25.000 €/έτος

 

Θα πλήρωνε

 

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

5.704,56 €

 

5.704,56 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

5.704,56 €

 

6.135,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

5.704,56 €

 

7.272,60  €

 

 

Δραστηριότητα

 

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 30.000 €/έτος

 

Θα πλήρωνε

 

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

6.807,60 €

 

6.807,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

6.807,60 €

 

7.272,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

6.807,60 €

 

8.748,96 €

 

 

 

Δραστηριότητα

 

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 50.000 €/έτος

 

Θα πλήρωνε

 

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

12.058,20 €

 

12.058,20 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

12.058,20 €

 

12.964,44 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

12.058,20 €

 

16.240,08 €

 

 

 

 

Δραστηριότητα

 

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 60.000 €/έτος

 

Θα πλήρωνε

 

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

15.221,64 €

 

15.221,64 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

15.221,64 €

 

16.579,56 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

15.221,64 €

 

18.955,92 €