Το Δ.Σ. της ΠΕΥΓΔΔ σε έκτακτη συνεδρίαση την 28η Απριλίου 2017 ,μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας ,αποφάσισε την 24ωρη απεργία στις 24/5/2017 .