Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας κοινωνεί του προβληματισμού που πρόσφατα εξέφρασαν  συμπολίτες μας από την Κασσιώπη για την  ήδη από καιρό παρατηρούμενη θαλάσσια ρύπανση στις βορειοανατολικές ακτές της Κέρκυρας.

Το ζήτημα απαιτεί άμεση αντιμετώπιση με ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον, τυχόν  αντιμετώπιση και του θέματος αυτού από την τοπική κοινωνία και την πολιτική της εκπροσώπηση με την συνήθη αδράνεια και παθητικότητα, θα σωρεύσει, σε σύντομο χρόνο, ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα για το περιβάλλον και την οικονομία του νησιού, ανάλογα με τα τρέχοντα προβλήματα των απορριμμάτων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης και συμμετοχής, έχει ζητήσει  την σύμπραξη του Τμήματος  Κέρκυρας του Τ.Ε.Ε. προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη τεκμηρίωση για την άσκηση των δυνατοτήτων που παρέχει στους επιστημονικούς και λοιπούς κοινωνικούς φορείς ο Ν.1650/1986. Καλεί δε σε συνεργασία κάθε ενδιαφερόμενο θεσμικό ή κοινωνικό φορέα.

                                     Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ.

                                           Γιάννης  Γ. Βραδής