Σας ενημερώνουμε ότι κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κερκύρας που έλαβε χώρα στις 4/9/2017, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1.    Αποχή από τους πλειστηριασμούς της περιφέρειας του Εφετείου Κερκύρας σε αρχικό στάδιο μέχρι 30/9/2017 και σε κάθε περίπτωση έως ότου υπάρξει πλήρης και σαφής νομοθέτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Δεν είναι δυνατή η κάλυψη των παραπάνω από τον παρωχημένο Νόμο Κατσέλη, ο οποίος άλλωστε λήγει την 31/12/2017. Ο συμβολαιογράφος ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, δεν είναι σε θέση να διαγνώσει αν ο εκάστοτε οφειλέτης χάνει την πρώτη του κατοικία ή αν ανήκει σε ευπαθές κοινωνικό σύνολο.
2.    Αποχή από τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έως ότου αναληφθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η σχετική διαδικασία και ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τις επιταγές του Συντάγματος.
3 .Συνιστά στα μέλη του να μην πιστοποιηθούν σε τυχόν άλλους Συμβολαιογραφικούς Συλλόνους που θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
4. Εντέλλει το Δ.Σ. για τις νόμιμες διαδικασίες προσβολής των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4472/2017 καθώς και των Υ.Α. που τα ακολουθούν.
5.    Επικυρώνει το από Αυγούστου 2017 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε κατ" εξουσιοδότηση το Δ.Σ.
6.    Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για παράταση ή λήξη της υπό (1) αποχής.
7.    Εξουσιοδοτεί το Δ Σ. για την κοινοποίηοη της παρούσας απόφασης όπου χρειάζεται
Μετα τιμής για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζ. Γιαννακούρης