Το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. σε έκτακτη συνεδρίαση την 04-09-2017 μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, αποφάσισε στάση εργασίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, από ώρα 11:00 έως το πέρας του ωραρίου.

Επειδή πλέον το πρόβλημα της

έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικό αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν 2 γραμματείς και 1 επιμελητής, εκ των οποίων η μία συνταξιοδοτείται εντός ολίγων μηνών λόγω ορίου ηλικίας, με δύο τμήματα συνεδριάσεων, δέκα (10) δικαστικούς λειτουργούς και τη μεταβατική έδρα της Ηγουμενίτσας.

Οι εναπομείναντες αυτοί υπάλληλοι, καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια, η οποία στηρίζεται κυρίως στον προσωπικό ζήλο και την επαγγελματική τους συνείδηση, για να τηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουν πάρει ούτε την κανονική άδεια του 2017, το δε ωράριο της εργασίας φθάνει τις δέκα (10) ώρες ημερησίως.

Απαιτείται λοιπόν η άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, στο παραπάνω Δικαστήριο και η αύξηση αυτών, καθόσον αυτές παραμένουν ίδιες, από την ίδρυση του με ένα τμήμα συνεδριάσεων και 5 δικαστές, ενώ σήμερα υπάρχουν 2 τμήματα συνεδριάσεων και 10 δικαστές.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι και τα Διοικητικά Δικαστήρια (Λαμίας, Τρίπολης, Αλεξανδρούπολης, κ.λ.π) θα βρεθούν στην ίδια τραγική κατάσταση, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 

Ο Πρόεδρος                       Η Γενική Γραμματέας
 

Φώτιος Πέρρος                  Θεοδώρα Γιαννόπουλου