ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοιν.  1.-Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης.
         2.- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Δικαιοσύνης
         3.- Γενική Επίτροπο Διοικητικών Δικαστηρίων.
         4.- Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
         5.- Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.
         6.- Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

      Αναφορικά με την συμμετοχή του Συλλόγου μας στην εξαγγελθείσα αποχή των μελών του από την συνεδρίαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της 27/9/2017 και προς αποφυγή ενδεχομένων παρερμηνειών της θέσης του Συλλόγου μας στην απόφασή του αυτή, διευκρινίζουμε τα εξής:
       1.- Πάγια θέση του Συλλόγου μας, όπως εκφράστηκε στα προαναφερόμε-να σχετικά έγγραφα, είναι η κανονική πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων δια της προσλήψεως του απαραιτήτου προσωπικού.
        2.- Ο Σύλλογός μας ουδέποτε πρότεινε λύσεις που τυχόν οδηγούν σε αποδυνάμωση και κατ’ επέκταση σε δημιουργία σοβαρών προβλημάτων σε άλλα δικαστήρια. Η τυχόν απόσπαση υπαλλήλου, ως απολύτως προσωρινή λύση, αυτονόητα πρέπει να γίνεται από τις δικαστικές εκείνες Υπηρεσίες στις οποίες προκαλείται το μικρότερο, κατά το δυνατόν, πρόβλημα.  Η αρμόδια για την απόσπαση Υπηρεσία οφείλει να το αποφασίζει με αντικειμενικά κριτήρια. Ο Σύλλογός μας δεν ενεπλάκη ούτε  εμπλέκεται σε τοπικές επιλογές ούτε έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλους δικηγορικούς Συλλόγους. Επί μακρόν επισημαίνει στους αρμοδίους την ουσιαστική διακοπή λειτουργίας των δύο τμημάτων  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και της μεταβατικής έδρας στην Θεσπρωτία ελλείψει δικαστικών υπαλλήλων. Αδιάλειπτα  τονίζει  την άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος .
3.- Η αποφασισθείσα αποχή των μελών του Συλλόγου μας  από την συνεδρίαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της 27/9/2017, κινείται αυστηρά στο προαναφερθέν πλαίσιο επικεντρώνοντας την διαμαρτυρία στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της Κέρκυρας, στην ανάγκη άμεσης πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων.


Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.                                Η Γεν. Γραμματέας


Ιωάννης Βραδής                             Αλεξάνδρα-Ναταλία Βαρδουνιώτη