Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της εξουσιοδοτήσεως που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κερκύρας από τη Γενική Συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε:
Αποχή από τους πλειστηριασμούς της περιφέρειας του Εφετείου Κερκύρας μέχρι 31/12/2017, με δεδομένο ότι οι αιτίες που οδήγησαν τη Γενική Συνέλευση στην αποχή, εξακολουθούν να υφίστανται,
Μετά τιμής
Για το ΔΣ ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζ. Γιαννακούρης