Το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ,Δ.Δ, σε έκτακτη συνεδρίαση την 06-10-2017 μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, αποφάσισε τετράωρες στάσεις εργασίας στις 18 και 25 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 11:00 έως το πέρας του ωραρίου.

Επειδή πλέον το πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν δύο γραμματείς και ένας επιμελητής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν χρήση ούτε της κανονικής άδειας του
2017.
 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στο αρχείο του Δικαστηρίου περιλαμβάνονται 1000 ακοινοποίητες αποφάσεις καθώς και 2000 περίπου απροσδιόριστες υποθέσεις, ενώ λειτουργούν 2 τμήματα και υποστηρίζονται 10 Δικαστικοί Λειτουργοί.

Οι εναπομείναντες αυτοί υπάλληλοι, καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια, η οποία στηρίζεται κυρίως στον προσωπικό ζήλο και την επαγγελματική τους συνείδηση, για να τηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου.

Έχουμε αιτηθεί επανειλημμένως την εξεύρεση οριστικής λύσης για το Δικαστήριο, καθόσον η αρνησιδικία θα παγιωθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα των πολιτών.
Ο Πρόεδρος
 


Για τους λόγους αυτούς καταλήγουμε σε τετράωρες στάσεις εργασίας (από 11:00 πμ έως 15:00μμ) για την δικάσιμο 18-10-2017 και ηα 25/10/2017, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του κοινού