Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ και διαπίστωσε ότι το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και στην οικογενειακή και προσωπική ζωή των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων:
1.    Οι (2) δύο θέσεις επιμελητών είναι από τριετίας κενές με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι υπηρετούντες Δικαστικοί Γραμματείς και με τα καθήκοντα των επιμελητών.
2.    Με την 5908/29868/23-08-2017 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποσπάστηκε μία υπάλληλος από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
3.    Επίσης επιτακτική ανάγκη είναι η κάλυψη της κενής θέσης πληροφορικής, δεδομένου ότι ήδη έχει αρχίσει η μηχανοργάνωση του Δικαστηρίου.
4.    Κάλυψη των εξόδων μετάβασης των υπαλλήλων στην πόλη της μεταβατικής έδρας, καθώς στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν δεν μπορούν να καταβάλλουν από το υστέρημα τους, τα έξοδα που συνεπάγονται από τη μετακίνηση τους, αφου αυτά καταβάλλονται μετά από 8 ή 12 μήνες, ενίοτε και ποτέ.
Κατόπιν αυτών....
ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφασίζουμε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας, των υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 25 Οκτωβρίου 2017.
 
Η Αντιπρόεδρος
 
Η Γενική Γραμματέας
 

 
Σάσα Καφέζα
 
Θεοδώρα Γιαννόπουλου