Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμ. του ν. 4194/2013, ημέρα αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και  8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας   ορίζεται η  26η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή από τις 7 το πρωί  μέχρι τις 7 το απόγευμα.
      Η θητεία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1/1/2018 και λήγει στις 31/12/2021. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας  λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα.
Τα παράβολα εξόδων εκλογής ορίζονται ως εξής:
Για τον υποψήφιο Πρόεδρο   50 ευρώ.
Για τον υποψήφιο σύμβουλο   30  ευρώ.


Κέρκυρα  27 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
ΒΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ