Σύμφωνα με τα άρθρα 104, 105, 109, 111 και 112 παρ. 1   του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), αφού ελήφθησαν  υπ` όψιν οι   αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα και επειδή οι παρακάτω συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας της περιόδου (θητείας), από 1/1/2018  μέχρι 31/12/2021.
                                            ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ
Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, στις Αρχαιρεσίες της 26ης Νοεμβρίου 2017, οι παρακάτω Δικηγόροι-Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας.


Α. Υποψήφιοι Πρόεδροι:

1. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
2. Καλούδης Γεώργιος
3. Πλασκασοβίτης Ηλίας


Β. Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

1.- Βαρδουνιώτη Αλεξάνδρα-Ναταλία
2.- Βαρθολομαίος Σπυρίδων
3.- Βαρότση Χρυσάνθη
4.- Γεωργούδης Ιωακείμ
5.- Γκόγκος Σπυρίδων
6.- Δαγκλή Ανδρομάχη
7.- Δραγομάνοβιτς Σπυρίδων
8.- Ίσερης Κίμων
9.- Καραπάνου Ελένη
10.- Μάρτης Ιωάννης
11.- Μαυρόπουλος Σπυρίδων
12.- Ορφανουδάκη Ναταλία
13.- Παγκράτης Σπυρίδων-Μάριος
14.- Παπαδάτος Αλέξανδρος
15.- Σκολαρίκη Κασσιανή
16.- Σμπήτα Μαρία
17.- Σώμας Χρύσανθος

 Κέρκυρα 1-11-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                      ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ