Συγκρότηση σε σώμα των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 31-10-2017

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΛΕΑΔΚ
Συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής,

Άνθης Χρήστος, Πρόεδρος,

Βερβιτσιώτη Ουρανία, Αντιπρόεδρος,
Αρμένη Ευτυχία, Γενική Γραμματέας
Βασιλάκη Μαγδαληνή, Ταμίας
Λέλας Σπυρίδων – Δημήτριος, μέλος
Μικρούλης Κωνσταντίνος, μέλος
Συμεώνογλου Γεώργιος, μέλος

Κέρκυρα   15-11-2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Χρήστος  Άνθης                             Ευτυχία  Αρμένη