Σας ενημερώνουμε ότι η δημοσίευση και κήρυξη κυρίας των διαθηκών του ακροατηρίου θα γίνεται πλέον κάθε Τρίτη και ώρα 12.00 στο Γραφείο του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας δίπλα στο ακροατήριο.
Η κατάθεση των αιτήσεων και η παραλαβή τους από τη Γραμματεία θα γίνεται έως και την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας.
Για την κήρυξη κυρίας θα προσκομίζετε απαραίτητα και τις φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των μαρτύρων.

*Οι διαθήκες που είναι ήδη προσδιορισμένες σε δικάσιμο θα γίνονται κατά την αναφερόμενη δικάσιμο στο Γραφείο του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ώρα 12.00 και όχι ώρα 09.00, όπως αναφέρεται στην πράξη κατάθεσης.


Η Πρόεδρος του Ειρηνοδικείου          Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ελένη Βούλγαρη                        Γεωργία Κοτσίρα