Εγγεγραμμένοι : 293
Ψηφίσαντες : 242
Άκυρα : 0
Λευκά : 6
Σύνολο Άκυρων-Λευκών : 6

ΕΛΑΒΑΝ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 123
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 113

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Για την εφορευτική επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ