Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας ,καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ  14 Δεκέμβρη 2017 ημέρα Πέμπτη.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος      Η Γραμματέας
Χ.Δαλιέτου        Μ. Κόντου