Κατά την περίοδο των εορτών οι εξαλείψεις προσημειώσεων πρωτοδικείου θα γίνονται κάθε εργάσιμη Τετάρτη (09.00-10.00) και Πέμπτη (10.00-13.00)