Συγχαίρουμε θερμά: 1) Τον Εφέτη Κέρκυρας κ. Χαράλαμπο Μαυρίδη και 2) Τον συμπολίτη μας, πρώην Δικηγόρο Κέρκυρας και Ειρηνοδίκη Πατρών κ. Γρηγόρη Κομπολίτη για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
 Ελπίζουμε σε ευρύτερη στενή συνεργασία και κοινές δράσεις, με βάση τον ανεξάρτητο θεσμικό ρόλο μας, για αντιμετώπιση των κοινών θεμάτων και προβλημάτων μας καθώς  και για αμοιβαία συμπαράσταση.

Πρόσφατα παραδείγματα απετέλεσαν η θέση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την αντισυνταγματικότητα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και η συνδιοργάνωση από κοινού από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και από την  Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης ως θεμέλιο του κράτους δικαίου.