Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Προσκαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρα  91,92,94,95,98,99,100,101   του Κώδικα Δικηγόρων σε τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα  4 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου μας στο Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας με τα εξής θέματα:
1)Ανακοινώσεις,
2)Συζήτηση και έγκριση του   Οικονομικού Απολογισμού (Ισολογισμού)  2017,
3)Συζήτηση και ψήφιση του  Προυπολογισμού 2018.
Κέρκυρα   24 Μάη 2018

Ο   Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος  Καλούδης                            Χρύσα Βαρότση