Κυρία συνάδελφε, 

Κύριε συνάδελφε,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από εισήγηση Προέδρων της Ολομέλειας ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας άνοιξε τον εξής λογαριασμό για την στήριξη των πυροπλήκτων πολιτών της Αττικής:

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΙΒΑΝ : GR39 0172 0110 0050 1103 3422 571»

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να συνδράμετε  οικονομικά τους πυρόπληκτους με τον τρόπο αυτό.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν, με ευθύνη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προς ενίσχυση των πυροπλήκτων, στην κατεύθυνση που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι φορείς.