Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθ. πρωτ. 64960/24.9.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή ενενήντα (90) σπουδαστών στην Eθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1076/Γ/26.9.2018 (ΑΑΑ: 6Τ22Ω-ΧΞΡ)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΕΚ
πηγή : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ