Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας στο ισόγειο. Παρακάτω η ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
------------------------------------------------------

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι, ως τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της με αρ. 59159/4-9-2018 προκήρυξης του Οργανισμού μας για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, έχει καθοριστεί η 3-10-2018. 
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4-10-2018 έως 2-11-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  Ανακοίνωση,  Προκήρυξη,  Αίτηση