Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ να παραλάβουν από τη γραμματεία του συλλόγου το δωρεάν ημερολόγιο έτους 2019