Για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών εκλογών, ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών, θα υπάρξουν με ευθύνη του Υπουργείου, έτοιμες φόρμες με τα ονόματα των υποψηφίων των κομμάτων και των συνδυασμών, οι οποίες θα έχουν την ίδια γραμμογράφηση με τα βιβλία των εκλογών και θα μπορούν έγκυρα να επικολληθούν σε αυτά, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να απαλλαγούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι από ατελείωτες ώρες που κατανάλωναν στο παρελθόν για την αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων στα σχετικά βιβλία.

 Σχετική ανακοίνωση μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών