Σας γνωστοποιούμε τα στοιχεία του συντονιστή, των υπεύθυνων ανά Δημοτική Ενότητα υπαλλήλων καθώς και τους αριθμούς των τηλεφωνικών συνδέσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή των FAX, για την εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας την 2α Ιουνίου 2019
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ