Από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας μας ενημέρωσαν ότι όσοι συμμετέχουν ως Δικ. Αντιπρόσωποι και γραμματείς για το β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ΔΕΝ χρειάζεται να συμπληρώσουν εκ νέου το ειδικό έντυπο που είχε χορηγηθεί από το Πρωτοδικείο. Για το λόγο αυτό δε θα το βρείτε στους εκλογικούς σάκους.
Η διαδικασία θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά.