30-3-2020
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω για τη θέση που ανέπτυξα σήμερα στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Ολομέλειας των Προέδρων:Η εναλλακτική θέση-πρότασή  μου και η ψήφος μου σήμερα στη συνεδρίαση  της Συντονιστικής και στη κατά πλειοψηφία απόφαση-ανακοίνωση: 

Α. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η κυβέρνηση σήμερα αναγνώρισε νομικά  το δίκαιο του αγώνα μας εντάσσοντας τους Δικηγόρους ως δικαιούχους αποζημίωσης  μόνον για τον μήνα Μάιο 2020 με το επίδομα (μετα)επιβίωσης των 800 ευρώ. Δεν μας το αναγνώρισε όμως ούτε πρακτικά ούτε  άμεσα, και μάλιστα από τώρα που υπάρχει μεγάλη ανάγκη.
   Οι Δικηγόροι είναι ο κλάδος που υπέστη το ισχυρότερο πλήγμα το οποίο θα έχει με μακροπρόθεσμες οδυνηρές συνέπειες.
 Οι Δικηγόροι για λόγους κύρους, αξιοπρέπειας και νομιμότητας δεν είναι δυνατόν να δεχθούν και δεν θα δεχθούν τις ταπεινωτικές διαδικασίες με ψευδοπρογράμματα και  τα επονείδιστα vouchers.
  Το οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης του 80% των Δικηγόρων και των οικογενειών τους ΤΩΡΑ  είναι πολύ έντονο, η  κυβέρνηση έκλεισε τα μάτια της και τα αυτιά της  σε αυτό, μολονότι το Πάσχα είναι πολύ κοντά, και οφείλει να δώσει άμεση λύση τώρα.
Είναι υπόλογη γι΄αυτό.
Στα λοιπά ψηφίζω ένθερμα τα αιτήματα των Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Κέρκυρας κ.α. Συλλόγων, δηλ:
1)Την επανυπαγωγή  των Δικηγόρων στο βοήθημα επιβίωσης των 800€,  έστω την ύστατη ώρα.
2)Την υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττομένου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης.
3)Την πλήρη  απαλλαγή των Δικηγόρων από τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες που θα παραμείνουν κλειστά τα Δικαστήρια.
 4)Την μετάθεση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων μετά το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους .
5) Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος .

6) Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους .

7) Την άμεση ενεργοποίηση και καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011, καθώς και την ενημέρωση – λογοδοσία από τα αρμόδια όργανα για τη διαχείρισή του μέχρι σήμερα.

8)Την άμεση καταβολή των οφειλομένων του Δημοσίου, δύο και τριών ετών προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη Νομική Βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών.

9) Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, που θα οριστεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλομένων από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

10) Την αναστολή της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ και τις Ιδιωτικές Εταιρείες Παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, για όλους τους πολίτες που τυχόν έχουν οφειλές.

 11) Την αναστολή της διαδικασίας ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας.

12)Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

13)  α) Τη διασφάλιση της δυνατότητας ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης για τη διεξαγωγή της δίκης χωρίς παράσταση δικηγόρου και διαδίκου, όπου αυτό προβλέπεται δικονομικώς.
β) Τον προγραμματισμό για  σταδιακή διεξαγωγή των πολιτικών δικών 1)Εξ εγγράφων, 2)Πολιτικού Εφετείου, δηλ. αυτών στις οποίες συμμετέχουν μόνον οι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης,
γ) Τον προγραμματισμό για  σταδιακή κατάθεση δικογράφων με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη σταδιακή ομαλοποίηση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, απαραίτητα ώστε να μη δημιουργηθούν συνθήκες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία από τον όγκο συναδέλφων και δικογράφων που θα συγκεντρωθούν με τη λήξη της γενικής καραντίνας.

14.Την άμεση απαγόρευση  των εισπρακτικών εταιρειών να παίρνουν τηλέφωνα και να καταπιέζουν το λαό μέσα από μεγαλοδικηγορικά γραφεία της Αθήνας, αυτές τις πρωτόγνωρες ημέρες που δυστυχεί ο κόσμος.


15. Να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης κατά των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, κατά το μέτρο που εξαιρούνται οι δικηγόροι από υπαγωγή στο καθεστώς επιβίωσης των 800€.

 16. Να παύσει από τούδε και στο εξής η συμμετοχή των δικηγόρων σε κάθε διοικητική επιτροπή του Δημοσίου και φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

17. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν στους δικηγόρους επιδόματα από τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, θα ζητηθεί από τους συναδέλφους να παύσουν την καταβολή της σχετικής ετήσιας εισφοράς (120 €).
 18.Με νέα  ΚΥΑ  πλήρης απαγόρευση τηλεφωνημάτων από εισπρακτικές  για οφειλές να ισχύει όταν γίνεται και από  (μεγαλο) δικηγορικά  γραφεία.
 19. Νομοθετικά  απόλυτη προστασία α΄ κατοικίας
20. Απόλυτη Στήριξη του ΕΣΥ